Poradenství

Filtrovat podle   
Strana 17 z 19
Celkem 379 záznamů
Richard Staněk | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP a hygieny práce - školení, dokumentace, vyhodnocení rizik, stanovení bezpečných postupů práce, zastupování před úřady, šetření prac.úrazů,kategorizace prací, orientační měření hluku a osvětlení na pracovištích... Revize PHP a hydrantů + dodávky a opravy. Revize a montáž požárně bezpečnostních zařízení PROMAT a Mandík. Revize jeřábů, Tlakových nádob, včetně montáže a stavebních zkoušek, vysokozdvižných vozíků, kotelen a středotlakých kotlů, včetně školení obsluh uvedených vyhrazených techických zařízení

RITAS, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO včetně služeb odborně způsobilé osoby v těchto oblastech. Prodej hasicích přístrojů, kontroly atd. Poradenství v oblasti ISO 9001, bezpečnostní poradenství, studie a audity, personální poradenství, systémy atd.

RNDr. Adam Véle, Ph.D. - OIKOS

služby v hygieně a bezpečnosti práce (BOZP), požární ochraně (PO), podnikové a průmyslové ekologii (vody, odpady, ovzduší, chemické látky apod.)

ROK servis - Ing. Jiří Jochovič

bezpečnost práce, požární ochrana, revize, elektro, plyn, školení obsluh motor. vozíků, chemické látky, ochranné pomůcky, bezpečnostní tabulky, software pro zvýšení efektivity práce s bezpečnostními listy a revizními kartami

Roman Majkus - hasicí technika

Prodej hasicích přístrojů a hydrantů.

R-SERVIS LOŠEK s.r.o.

prodej, revize a opravy hasících přístrojů, hydrantů, požárních klapek, požární nátěry, montáž, opravy a kontroly požárních ucpávek, fotoluminiscenčního značení a havarijních souprav. Nabídka poradenství v oblasti bezpečnosti

SAFEA IVS, s.r.o.

Poskytování odborných prací, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, provozu technických zařízení a požární ochrany.

Safety Architects s.r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

SaFire s.r.o.

Koordinace BOZP na stavbách. Zajišťování požární ochrany a BOZP ve firmách a organizacích. Snižování výrobních nákladů. Zavádění štíhlé výroby Lean.

SAPER, hasičská služba s.r.o.

hasicí přístroje - revize HP a požárních vodovodů - požární řešení staveb k stavebnímu řízení - protipožární nátěry - - školení a dokumentace PO - požární hlídky

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, školení zaměstnanců a činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Sdružení Konzultant Kolman & Kolman

Bezpečnost práce a požární ochrana. Kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, technické zprávy PO, poradenská činnost, školení zaměstnanců, revize technických zařízení, školení řidičů referentů. mobil 602 435 711

Security management, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti ochrany informací, osobních údajů a majetku. Provádění auditů, administrativního školení a zpracování dokumentace.

SEHAZ Příbram, společnost s ručením omezeným

Prodáváme hasicí přístroje, materiál PO, hasiči. Provádíme servis HP, protipožární nátěry, prostupy, hydranty, zpracování PO, školení, kontroly, tlak. zkoušky, revize lahví, nádoby stabilní, elektrická zařízení, požární klapky, plnění CO2.

SEOS CZ s.r.o.

EPS, EZS, kamerové systémy, detekce plynů, kontrola přístupu osob, automatické lokální hašení, vypracování dokumentace PO, posouzení požárního nebezpečí, konzultační a realizační činnost v požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

S.E.Q. spol. s r.o.

poradenství v oblasti systémů řízení, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany

SEVA Controls, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Slavomír Kofroň

Zabýváme se prodejem prostředků pro zajištění požární ochrany. Nabízíme montáže protipožárních ucpávek, Opravy a plnění dýchací techniky.

SLOP. LP s.r.o.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškeré revize (plynu, elektro, hromosvodů, hydrantů atd.). Nabízíme pracovní oděvy, pracovní obuv, zdravotní obuv, hasicí přístroje, požární hlásiče, bezpečnostní tabulky.

předchozí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další Strana 17 z 19
Celkem 379 záznamů