Projektování a ostatní odborné služby

Filtrovat podle   
Strana 6 z 8
Celkem 151 záznamů
NSN CS, s.r.o.

Společnost NSN CS, s.r.o. si už od svého založení, tedy od roku 1995, buduje tradici spolehlivého obchodního partnera v oblastech slaboproudých i silnoproudých systémů, datových systémů, sítí a telekomunikací. Společnost NSN CS, s.r.o. je držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro vznik a poskytování utajovaných skutečností stupně TAJNÉ a je oprávněna k montážím, opravám, revizím a zkouškám v objektech třídy A,B a C.

NV-PRO PO, s.r.o.

Nabídka poradenství a dodávek v oblasti projekční činnosti v požární ochraně.

OMEPS PRAHA s.r.o.

protipožární prostupy instalací, požárně dělící konstrukce

Pavel Špaček - PMS projekt

navrhování a projekční zpracování protipožárních a bezpečnostních technologií se zaměřením na systémy elektrické požární a zabezpečovací signalizace

PAVUS, a.s.

činnost autorizované osoby AO 216 a certifikačních orgánů pro výrobky a systémy jakosti, technická normalizace, zkoušení požárně technických vlastností konstrukcí a hmot, expertizní činnost

PB Alfa, s.r.o.

Prodáváme hasičské přístroje práškové, vodní i pojízdné práškové a sněhové, dále hadice a proudnice. Provádíme kontroly a opravy hasicích přístrojů.

PCS servis, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, nakládání s odpady a obaly.

PERITAS servis s.r.o. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti požární ochrany, požární prevence a bezpečnosti práce

Perspekta, spol. s r.o.

komplexní služby v oboru PO a BOZP

Petr Matějek

Poskytování servisu a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

POTES s.r.o. | člen pkpo

prodej, kompletní servis a poradenství v oblasti hasicí techniky

Požární a bezpečnostní servis s.r.o.

Nabídka služeb v oborech požární ochrana včetně požárně bezpečnostních řešení staveb a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Požární bezpečnost staveb s.r.o.

zpracování požárně bezpečnostního řešení v rámci projektové dokumentace staveb, dokumentace zdolávání požáru, posouzení požárního nebezpečí

Požární ochrana - Bezpečnost práce, Kotyza Jiří

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce, školení a poradenství, preventivní kontroly objektů, prodej hasících přístrojů, hydrantů, kouřových hlásičů, požárně-bezpečnostních tabulek a provádění revizí, oprav, vč. protipožárních ucpávek.

Požární služby Ústí n.L., spol. s r.o.

komplexní služby v PO a BOZP, revize, opravy, montáže, hasicí přístroje, hydrantové systémy a stavební konstrukce. Fotoluminscenční bezpečnostní tabulky - vynikající design a vlastnosti.

PREPO - TEAM s.r.o.

technicko-organizační služby v oblasti PO a BP, odborná posouzení, preventivní kontroly, zpracování dokumentace, školení, poradenství, kontroly a revize hasicích přístrojů a hydrantů, elektrických a plynových zařízení, kotelen, tlakových nádob, zdvíhacích zařízení, vysokozdvižných vozíků, prodej bezpečnostních tabulek, hasicích přístrojů a hydrantů

PREVENT MORAVA s.r.o.

Požární ochrana, bezpečnost práce, školení PO, BOZP. Zpracování dokumentace PO a BOZP. Provádíme revize – hasicí přístroje, hydranty, protipožární nátěry. Koordinátor BOZP. Jistící systémy a zajištění osob proti pádu z výšky a do hloubky.

PROFIRE s.r.o. | člen pkpo

zabezpečení a zajištění povinností na úseku požární ochrany ve firmách, výkon osoby odborně způsobilé a provádění poradenské činnosti na úseku požární ochrany, zpracování dokumentace požární ochrany obcí, prodej hasících přístrojů, hydrantových systémů, bezpečnostních a výstražných tabulek, absorbčních látek na likvidaci ropných látek a kyselin, protipožárních uzávěrů (přepážek a dveří), krytů hasících přístrojů, skříněk, autodržáků, revize a údržba hydrantů, hasicích přístrojů, požárních klapek, ochrana staveb proti šíření požáru

Projekty PO, s.r.o.

dokumentace požární ochrany, služby požárního technika, havarijní plány, prevence průmyslových havarií, evakuační plány

Prometheus Nymburk, s.r.o.

Prodej hasících přístrojů a hydrantů včetně revizí. Technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další Strana 6 z 8
Celkem 151 záznamů