Projektování a ostatní odborné služby

Filtrovat podle   
Strana 7 z 8
Celkem 151 záznamů
Provádění a dozory staveb s.r.o. | člen pkpo

Provádíme stavební dozor, projekce a realizace staveb i soudní znalectví v oblasti stavebnictví. Nabízíme služby koordinátora bezpečnosti práce.

P-spektrum spol. s r.o.

Projekční kancelář, stavební a zednické práce

Pyrodon,s.r.o.

Komplexní služby v oblasti PO a BOZP Internetový obchod Velkoobchodní činnost

PYRONOVA IS, s.r.o.

řešení a realizace protipožární ochrany

PYROSERVIS a.s. | člen pkpo

komplexní služby v oblasti PO a BOZP - prodej prostředků PO, servis hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, protipožární ochrana staveb, technicko-organizační činnost v PO a BOZP, činnost koordinátora BOZP na stavbách, požárně bezpečnostní řešení staveb, technický dozor investora v oblasti PO, audity PO

PYROS spol. s r.o.

Protipožární vybavení, hasicí přístroje, čerpadla a zařízení Protipožární, zabezpečovací a bezpečnostní systémy, instalace Protipožární, zabezpečovací a ochranná zařízení, distributoři Ochrana zdraví, bezpečnost práce a prevence nehod, poradenství

PZB spol. s r.o.

projekce, dodávka, servis, SHZ, EPS, FireDeTec, inženýrské a obchodní služby

Radek Műhl HASIČ-servis

Kompletní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

REALITY HORŇÁK s.r.o.

zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb

REDCOCK a.s. | člen pkpo

Komplexní služby požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování veškeré dokumentace PO a BOZP, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek, kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů (PHP) a požárních hydrantů včetně stanovení potřebného množství hasicích přístrojů v objektech, projekční činnost – požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS), prodej bezpečnostních značek a tabulek (i fotoluminiscenčních dle nařízení vlády č.11/2001 Sb.), prodej a instalace automatických hasicích systémů (AHS) a lokálních stabilních hasicích zařízení (LSHZ, SHZ) Tepostop Přelouč.

Roman Majkus - hasicí technika

Prodej hasicích přístrojů a hydrantů.

SAFE HOME europe, s.r.o.

komplexní zabezpečení bytových i nebytových prostor proti požáru, hlásiče, detektory plynů - konzultace, projekce, montáže, servis

Safety Architects s.r.o.

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

SAPER, hasičská služba s.r.o.

hasicí přístroje - revize HP a požárních vodovodů - požární řešení staveb k stavebnímu řízení - protipožární nátěry - - školení a dokumentace PO - požární hlídky

SHZ Vysoké Mýto, s.r.o.

Nabízíme montáž, servis, údržbu a kontroly provozuschopnosti protipožárních zařízení, SHZ, EPS různých typů a druhů.

Slavomír Kofroň

Zabýváme se prodejem prostředků pro zajištění požární ochrany. Nabízíme montáže protipožárních ucpávek, Opravy a plnění dýchací techniky.

SONET Building s.r.o.

požárně bezpečnostní řešení staveb

Soptík - 1 spol. s r.o.

Naší hlavní činností je požární ochrana, bezpečnost práce a koordinace bezpečnosti práce při stavbách, dále revize přenosných hasicích přístrojů, požárních klapek, požárních ucpávek, uzemnění, plynových zařízení, elektrospotřebičů, elektroinstalací a požárních vodovodů. Prodáváme veškerou požární techniku, zařízení a hasicí přístroje. Projektování v oblasti požární bezpečnosti staveb. Dále provádíme revize a kontroly plynových zařízení a odborné prohlídky kotelen.

Sprinkplan s.r.o. | člen pkpo

Projekty stabilního hasicího zařízení (SHZ) pro všechny typy staveb.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další Strana 7 z 8
Celkem 151 záznamů