Projektování a ostatní odborné služby

Filtrovat podle   
Strana 3 z 8
Celkem 151 záznamů
GENAO BRNO, s.r.o.

technicko-organizační činnost v oblasti PO a BP, školení, zpracování technických zpráv PO k projektové dokumentaci, prodej a revize prostředků PO, likvidace pracovních úrazů, prověrky bezpečnosti práce

Grimo BOZP s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Možnost koordinátora a odborného školení. Provádíme technický dozor.

HASIČ SERVIS - APPL & BLÁHA, spol. s r.o. | člen pkpo

požární uzávěry - dřevo, ocel, sklo - výroba a montáž typových i atypických dveří, oken, stěn a vrat - výroba dřevěných bezpečnostních požárních dveří v dřevěné rámové zárubni - poradenství v oblasti požární ochrany staveb

HASIL a.s. | člen pkpo

Vyrábíme požární uzávěry ve všech komoditách - dřevo, hliník, ocel a ocelové zárubně. Dodáváme, montujeme a servisujeme požární i nepožární dveře, stěny a okna. Projektujeme, dodáváme, servisujeme a montujeme světlíky a ZOKT.

HASMAT, s.r.o. | člen pkpo

Požární bezpečnost staveb - zpracování znaleckých posudků a expertiz v oblasti PO - optimalizace špatně stanovených nákladů na zajitění PO - preventivní kontroly PO - posouzení požárního nebezpečí - provádění výchozích, periodických revizí zařízení PO - provádění protipožárního zabezpečení staveb - nátěry, nástřiky a obklady (ocel, dřevo, textillie) - utěsnění prostupů rozvodů (elektro, voda, plyn, topení, VZT) - dodávka a montáž požárních zařízení (hasicí přístroje, hydrantové systémy, požární uzávěry, armatury, požární hadice, požární značení

Hastech Servis, s.r.o.

Servis, prodej a montáž prostředků požární ochrany, ucpávek, PO, BOZP

Helpro s.r.o.

vyhotovení požárně bezpečnostních řešení k projektovým dokumentacím staveb, zpracování dokumentace v oblasti požární prevence

HP SERVIS

externí kontroly a dílenské opravy hasicích přístrojů, provozní a výchozí kontroly požárních vodovodů, prodej a servis hasicích přístrojů do automobilů, domácností, provozů, rekreačních objektů, garáží, prodej prostředků požární ochrany, výkup nevyužitých opravitelných hasicích přístrojů, zpracování výpočtu a rozmístění ručních hasicích přístrojů, základní a doplňkové dokumentace v požární ochraně, zpracování výpočtu požární bezpečnosti staveb pro projektové práce

HZV servis s.r.o. | člen pkpo

projekce, realizace, servis a revize stabilních hasicích zařízení

IEC fire stop, s.r.o.

ZPRACUJEME - posouzení požárního nebezpečí, požárně bezpečnostního řešení, včetně přepracování stávajících s cílem snížení vynakládaných investičních prostředků, přehodnocení velikosti a vybavení požárních jednotek (snížení nebo zkvalitnění), zásady v oblasti nákupu speciální požární techniky a výběru dodavatelů, postup zabezpečení schvalovacího řízení u požární techniky, havarijní plány okresů a podniků, dokumentaci požární ochrany (evakuační plány, požární řády, dokumentace zdolávání požáru); DODÁME - požární ocelové a dřevěné dveře a stěny s prosklenou nebo neprůhlednou výplní, zařízení pro odvod kouře a tepla

IHAS s.r.o.

komplexní služby v oblasti protivýbuchové ochrany - hodnocení rizik výbuchu a následků výbuchů včetně softwarových simulací, stanovování opatření proti výbuchu, vyšetřování příčin havárií a pracovních úrazů, zapříčiněných výbuchem nebo požárem, stanovení technicko bezpečnostních parametrů hořlavých látek, měření úniku hořlavých prachů, plynů a par kapalin, zpracování veškeré dokumentace, inspekce zařízení, znalecká činnost v oblasti výbušnosti průmyslových prachů, plynů a par kapalin

Indu-Light Praha s.r.o.

projektování, výroba a prodej střešních světlíků včetně větrání a ochrany proti požáru

Ing. Adam Thomitzek

zpracování dokumentace požární ochrany, vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby, včetně projednání s orgány státního požární dozoru

Ing. Hana KALIVODOVÁ - PROJEKTOVÁ ČINNOST

projekty protipožárního zabezpečení - TECHNICKÉ ZPRÁVY PO, posouzení požárního nebezpečí objektů

Ing. Ivan Matějovský

Prevence rizik (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)-Znalecká činnost (soudní znalec v oboru BOZP)-Požární ochrana-Požární bezpečnost staveb- VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace /Školení/Kurzy/ Semináře BEZPEČNOST PRÁCE / PREVENCE RIZIK (BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) - komplexní zajištění BOZP - poradenství - zpracování dokumentace BOZP - školení zaměstnanců - prověrky stavu BOZP - audity stavu BOZP - vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců - kategorizace prací - koordinátor BOZP na staveništi ZNALECKÁ ČINNOST (ČINNOST SOUDNÍHO ZNALCE) - provádění znalecké činnosti a zpracování a zpracování znaleckých posudků pro obor bezpečnost práce- specializace bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese a na pracovištích a činnostech obdobného charakteru (zákon 36/1967Sb., o znalcích a tlumočnících) POŽÁRNÍ OCHRANA - komplexní zajištění PO - poradenství - zpracování dokumentace PO - školení zaměstnanců - prověrky stavu PO - audity stavu PO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb VZDĚLÁVÁNÍ-Rekvalifikace /Školení/Kurzy/ Semináře - základní kurzy a periodické školení obsluh přenosných řetězových pil, křovinořezů, motorových vyžínačů, travních sekaček - zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce - zaměstnanců v oblasti požární ochrany

Ing. Jana Gálová

projekty požární bezpečnosti staveb

Ing. Jan KAREL – JK PROJEKTY

Poskytování služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádění funkce koordinátora bezpečnosti staveb.

Ing. Jan Pavlík | člen pkpo

soudní znalec

Ing. Jan Ráb

projektování požární bezpečnosti staveb

Ing. Josef Hruban - IZOSTAV

Prodej a aplikace protipožárních izolací: - protipožární intumescentní nátěr na ocel PLAMOSTOP P9 - protipožární transparentní nátěr na dřevo PLAMOSTOP D - protipožární omítkovina PYROTHERM Realizace požární ochrany stavebních konstrukcí - ocelových, betonových, dřevěných, kabelových rozvodů a vzduchotechniky Poradenství v oblasti protipožární ochrany staveb

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další Strana 3 z 8
Celkem 151 záznamů