Projektování a ostatní odborné služby

Filtrovat podle   
Strana 4 z 8
Celkem 151 záznamů
Ing. Miroslav Mužík - SHZ PROJEKT

Zabýváme se projekcí stabilních hasicích zařízení. Vytváříme projektové dokumentace v oblasti stabilních a polostabilních hasicích zařízení.

Ing. Ondřej Faldyna

odborné poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb, projekce požárně bezpečnostního řešení, dokumentace požární ochrany

Ing. Pavel Pekař - POPEPA

projektové zpracování požárně bezpečnostních řešení, dokumentace BOZP dle provozovaných činností včetně odborných konzultací

Ing. Vlastimil Brtníček

požárně bezpečnostní řešení staveb, dokumentace požární ochrany, školení a odborná příprava, poradenství

Ing. Vlastimil Trnečka

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci. Dodávky hasicích přístrojů.

Ing. Zbyněk Valdmann | člen pkpo

projekční činnost požární bezpečnosti a projektování zařízení k odvodu tepla a kouře

IPROS s.r.o.

projekty požární bezpečnosti staveb

ITA spol. s r.o.

Provádíme komplexní řešení zabezpečení proti požáru od návrhu po realizaci. Nabízíme automatické hasicí systémy a přístroje či poradenství.

ITEAD a.s.

krizové plány a posouzení požárně nebezpečných činností a objektů

Ivana Palová

Nabídka komplexních služeb v oblasti požární ochrany. Prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Projektování staveb a zajištění odborného dozoru staveb.

Jan Skácal

OSVČ poskytujicí služby v oblasti BOZP a PO, Koordinator na stavenisti dle 309/2006 Sb., ...

Jaroslav TRONÍČEK

požární bezpečnost staveb - komplexní služby poskytované autorizovaným technikem

Jaroslav Vidim

Zajištění komplexních služeb v oblasti protipožární ochrany. Revize, opravy a prodej hasicích přístrojů.

Jiří Fait

Projekce požární bezpečnosti staveb - Preventivní činnosti v oblasti PO - Zpracování dokumentace požární ochrany - Školení PO a BOZP - Kontroly a zkoušky požárních vodovodů

Jiří Frys - stavební projekce | člen pkpo

zpracování projektové a přípravné dokumentace staveb, provádění statických a odborných posudků

Jiří Syrový

Zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracování a průběžné vedení veškeré potřebné dokumentace na míru, vč. pravidelného i odborných školení ad. Zajištění revizí elektro, plyn, tlakové nádoby, zdvíhací zařízení - provádějí smluvní, dlouhodobě prověření revizní technici. Dodávky, montáž a pravidelné revize hasících přístrojů a hydrantů. Značení únikových východů, dodávky firemních lékárniček.

Jiří Válek

Nabízím revize hasicích přístrojů, hydrantů a ostatní techniky. Prodávám hasicí přístroje i požární vodovody.

Josef Hoferica

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Josef Maier

zpracování požárně bezpečnostních řešení - autorizovaný technik požární bezpečnosti staveb, technicko-organizační činnost požární ochrany a BOZP OZO PO a OZO v prevenci rizik

J.Seidl a spol. s r.o. | člen pkpo

protipožární ochrana staveb, ochrana energetických rozvodů

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další Strana 4 z 8
Celkem 151 záznamů