Projektování a ostatní odborné služby

Filtrovat podle   
Strana 5 z 8
Celkem 151 záznamů
Karel Geiger

Prodáváme hydranty, protipožární dveře, plynové, vodní a práškové hasící přístroje. Nabízíme školení, revize, opravy a prodej hasicí techniky.

Karla Schweigerová

komplexní řešení zajištění PO a BOZP, projektování PBS

K.B.K. fire, s.r.o.

výroba, projekce, dodávky, revize systému Zařízení pro odvod kouře a tepla, poradenská činnost v oblasti požárního větrání;výroba, projekce, dodávky systému protipožárních nátěrů a nástřiků HEAT SHIELD

KB Stavební s.r.o.

služby v oblasti požární bezpečnosti stavby - projektovou dokumentaci staveb, modelové simulace požáru, provozní dokumentaci požární ochrany, výkon funkce odborně způsobilé osoby

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o. | člen pkpo

Projekty, dodávky, montáže, revize a servisy vodních a plynových stabilních hasících zařízení (SHZ) a detekce EPS. Požární ochrana dat, technologií, strojů, místností, kuchyní a dalších. Provádění požárních ucpávek a door fan testů (DFT), neboli zkoušek těsností místností. Komplexní služby v oblasti objektové EPS, EZS, EVAC a CCTV.

KLIKA - BP, a.s. | člen pkpo

Naše řešení zahrnují veškeré produkty a služby, které zajistí požární ochranu maximálního rozsahu: řešení požární bezpečnosti staveb – audit, projekce, montáž, servis a revize; výroba, projekce a instalace plynového stabilního hasicího zařízení – FK-KOMPLET®; projekce a instalace stabilního hasicího zařízení vysokotlakého vodního mlhového – HI-FOG®; ochrana rackových skříní – FK-RACK; požární ochrana ocelových a betonových konstrukcí omítkovinou PERLIFOC®; elektrická požární signalizace; přenosné hasicí přístroje a hydranty; komplexní služby v oblasti BOZP a PO

KONSTRUKCE-K s.r.o. | člen pkpo

projekce a výroba protipožárních a atypických konstrukcí z různých druhů materiálů (kovy, sklo, dřevo)

KRASO - požárně technický servis s.r.o. | člen pkpo

Odborná příprava odborně způsobilých osob a techniků PO, příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek. Znalecké posudky soudním znalcem, projekty staveb autorizovaným inženýrem, prodej hasicích přístrojů a bezpečnostních tabulek.

LA - PO fire, s.r.o.

Nabízíme komplexní zajištění oblasti BOZP a PO, audity PO a BOZP (zpracování dokumentace, školení, vedení lhůt kontrol, revizí) včetně kontrol, revizí, oprav hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostního zařízení (např. dveře, nouzové osvětlení atd.). Prodej PHP, bezpečnostního značení, hlásičů. Plnění lahví CO2. Revize elektro, plynu, tlak. nádob. Kontroly objektů, zpracování požárně bezpečnostního řešení. Služby pro SVJ, bytová družstva, správy majetku. Zastoupení u HZS, OIBP, KHS.

LEŇO stabil Czech s.r.o.

Dodávky, montáž a servis hasicích zařízení a elektrických požárních signalizací. Dodáváme čerpací stanice požární vody.

Libor Junek - SAWO K.K.S.

Poskytování služeb odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce i prevence rizik a požární ochrany včetně požárně bezpečnostního řešení staveb.

L+M Conzulting, s.r.o.

Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO. Revize a prodej hasících přístrojů a hydrantových systémů. Tvorba dokumentací a evakuačních plánů.

Lubomír Štolfa - inženýrská činnost

požární bezpečnost staveb

Lucie Hrušková

požárně bezpečnostní řešení k projektovým dokumentacím staveb, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - vypracování kompletní dokumentace požární ochrany, zajištění kontrolní činnosti, konzultace a poradenská činnost, semináře, odborné přednášky a odborná vyjádření v oblasti požární ochrany

MARAKOU, s.r.o.

Prodej hasicích přístrojů.

Martin Frühauf

kompletní servis projektové dokumentace k ochranně před požárem (EPS, ZOKT) nebo bleskem

Martin Pek

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany staveb a bezpečnosti práce. Provádíme kontroly požárně bezpečnostních zařízení.

Michal Eibich

vypracování projektové dokumentace elektro-slaboproud od studie, stavebního povolení po prováděčku a strukturované kabeláže - elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), elektrická požární signalizace (EPS), kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly vstupu (ACS), evakuační rozhlas, vyvolávací systémy

Miroslav Bořek

Nabídka komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce. Servis, prodej a revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

Miroslav Kratochvíl - SEHAP-K

revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů, školení v oblasti PO a BOZP, vedení požární dokumentace a zpracování technických zpráv PO, prodej a opravy savicových hadic, pracovních pomůcek a oděvů

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další Strana 5 z 8
Celkem 151 záznamů