Protivýbuchová ochrana

Filtrovat podle   
Strana 1 z 2
Celkem 24 záznamů
www.avaps.cz
AVAPS s.r.o.| člen pkpo | www.avaps.cz

AVAPS s.r.o. je již od roku 1998 stabilní česká společnost, která zajišťuje protipožární ochranu a přináší inovativní řešení v oboru požární bezpečnosti staveb. Specializuje se na vývoj, výrobu, montáž a servis CE certifikovaných produktů (dle EN 16034: 2014): TEXTILNÍ ROLETOVÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY: FIBREroll EI (bez zkrápění vodou, požární odolnost: EI 60-C1/EI 45-C1/EW 60-C1), FIBREroll EW (požární odolnost: E 30/EW 30, E60/EW 45,…

Detail
Zapletal-Kovo a.s.| člen pkpo | www.zapletal-kovo.cz

Ocelové, nerezové požární,kouřotěsné,akustické,plynotěsné, uzávěry, speciální dveře a vrata,poklopy, odolná záření a výbuchu-tlaku a podtlaku. Výroba, montáž, servis,revize

Detail
ASEKO, spol. s r.o.

detektory, analyzátory a snímače koncentrace toxických a výbušných plynů

Běla Lakosilová - B+L

služby v oblasti PO a BOZP, správa budov a nemovitostí, komplexní protipožární zabezpečení staveb a budov

COMPERTA INDUSTRY, s.r.o.

široký rozsah služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, včetně prevence pracovních rizik a poskytování informací a výcviku, specializace na zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Dr. Ing. Jana MATUROVÁ - PYROKONTROL t&c

Kancelář soudní znalkyně v oborech požárně bezpečnostního inženýrství a manipulaci s chemickými látkami se zabývá znaleckou činností pro orgány činné v trestním řízení, advokátní kanceláře a právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Lektorování odborných kurzů pro ROVS. Firma Dr. Ing. Jana MATUROVÁ - Pyrokontrol trading & consulting se zabývá poskytováním služeb právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v požární ochraně, bezpečnosti práce, manipulaci s chemickými látkami a odpady, revize vyhrazených elektrických zařízení, kontrola technického stavu technických zařízení: žebříků, regálů, optických závor, manipulačních prostředků, ocelových konstrukcí, nářadí a dalších druhů dle průvodní dokumentace od výrobce a minimálních normových hodnot ve smyslu NV č. 378/2001 Sb.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

globální lídr v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocí záložních zdrojů; řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí; a inženýrských službách

Ecochem, a.s.

vývoj, výroba a prodej systému DEGA určeného především k detekci výbušných nebo toxických plynů a par v různém prostředí

ELSA Consulting s.r.o.

Nabízíme Vám výpočet tlakové odolnosti, návrh proti-výbuchové ochrany, dokumentaci o ochraně před výbuchem a pevnostní výpočty

ETV security, s.r.o.

systémový integrátor v oblasti bezpečnosti s orientací na poskytování kvalitních a komplexních bezpečnostních služeb - objektová bezpečnost (EZS, EPS, CCTV), BOZP a požární ochrana, informační bezpečnost, bezpečnost telekomunikačních sítí, služeb a produktů, krizové řízení, BCM (Busniss Continuity Management)

EUROLAMP s.r.o.

Společnost Eurolamp s.r.o. se zabývá výrobou, dovozem a prodejem svítilen pro profesionály. Svítilny a další výstrazné, signální a bezpečnostní pomůcky (odolné kufry, taktické balistické brýle) dodáváme převážně polici, záchranným složkám, armádě, bezpečnostním agenturám, myslivcům, potápěčům a hobby uživatelům. Mimo vlastní výrobu je společnost Eurolamp s.r.o. výhradním distributorem značek Streamlight, SureFire, NITECORE, E-Flare, Nightsearcher a Tracer.

EX - TECHNIK s.r.o.

obchodní, montážní, výrobní a poradenská činnost v oboru bezpečnosti elektrických zařízení určených pro práci v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých plynů, par, kapalin, prachů a výbušnin

IHAS s.r.o.

komplexní služby v oblasti protivýbuchové ochrany - hodnocení rizik výbuchu a následků výbuchů včetně softwarových simulací, stanovování opatření proti výbuchu, vyšetřování příčin havárií a pracovních úrazů, zapříčiněných výbuchem nebo požárem, stanovení technicko bezpečnostních parametrů hořlavých látek, měření úniku hořlavých prachů, plynů a par kapalin, zpracování veškeré dokumentace, inspekce zařízení, znalecká činnost v oblasti výbušnosti průmyslových prachů, plynů a par kapalin

INTE, s.r.o.

Projekce,montáž a servis vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se zaměřením na detekci a potlačení požáru v objektech i technologických zařízeních.Detekce jisker a potlačení požáru v odsávacích potrubích a dopravních systémech. Požární uzávěry dopravních potrubí. Máme zaveden SMJ certifikat ISO 9001/2000.

KC system, s.r.o.

elektrická požární signalizace ( EPS ), evakuační a požární rozhlas (PA ), detekce plynů, elektrická zabezpečovací signalizace ( EZS ), přístupové a docházkové systémy (ACC ) - projektování, inženýrská a přípravná činnost, dodávka vybraných technologií, instalační a montážní práce, oživení , naprogramování a zprovoznění instalovaných zařízení, zabezpečení záručního a pozáručního servisu vč. revizní činnosti

KR protect spol. s r.o.

detekce hořlavých, výbušných, toxických plynů a par

LEŇO stabil Czech s.r.o.

Dodávky, montáž a servis hasicích zařízení a elektrických požárních signalizací. Dodáváme čerpací stanice požární vody.

Ochranné systémy, s.r.o.

vývoj a výroba ochranných systémů průmyslových technologií v oblasti protivýbuchové a požární ochrany - protivýbuchové zajištění výrobních technologií - vývoj a výroba pojistných zařízení a membrán - výpočty odlehčovacích ploch a tlakové odolnosti nádob

Pavel Kruliš

Poskytování poradenských služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej pracovních pomůcek.

RED FIRE s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany a hygieny práce.

1 2 další Strana 1 z 2
Celkem 24 záznamů