Revizní činnost

Filtrovat podle   
Strana 6 z 11
Celkem 329 záznamů
Hošek prevence s.r.o.

technicko-organizační činnost v PO a BOZP, revize a opravy technických zařízení PO, požární klapky, OOP, revize a prodej hasicích přístrojů, školení PO a BOZP, poradenství

HP SERVIS

externí kontroly a dílenské opravy hasicích přístrojů, provozní a výchozí kontroly požárních vodovodů, prodej a servis hasicích přístrojů do automobilů, domácností, provozů, rekreačních objektů, garáží, prodej prostředků požární ochrany, výkup nevyužitých opravitelných hasicích přístrojů, zpracování výpočtu a rozmístění ručních hasicích přístrojů, základní a doplňkové dokumentace v požární ochraně, zpracování výpočtu požární bezpečnosti staveb pro projektové práce

HZV servis s.r.o. | člen pkpo

projekce, realizace, servis a revize stabilních hasicích zařízení

IDEAL TECH s.r.o.

Prodej, revize a opravy hasicích přístrojů, hydrantů, bezpečnostních tabulek, hlásičů kouře. Dále nabídka tlakových lahví

IGNIS PLUS s.r.o.

vypracování dokumentace PO, výkon funkce požárního technika , statutární zastoupení při kontrolách státního pož. dozoru, školení požárních hlídek, preventistů a vedoucích pracovníků o PO, revize hydrantů, hasicích přístrojů, provádění preventivních požárních kontrol, odborné konzultace - posouzení pracovního rizika, zařazování prací do kategorizací, vypracování a vedení předepsané dokumentace (směrnice pro OOPP, směrnice pro řízení bezpečnosti práce podniku, místních provozních předpisů, dopravního řádu, traumatologického plánu, …) školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP, zajištění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení, odborné konzultace

Ilja Urbánek HASIČ-SERVIS

Odborné činnosti v PO: - kontroly / opravy / prodej hasicích přístrojů a hydrantů - kontroly protipožárních systémů PROMAT - kontroly protipožárních systémů HILTI - kontroly protipožárních systémů MANDÍK - prodej ostatního PO mateiálu - činnosti odborně způsobilé osoby v PO (zpracování PO dokumentace, školení, prohlídky atd.) - dodávka a instalace požárně bezpečnostního značení a značení únikových cest v objektech

Ing. Antonín Konečný PROKON | člen pkpo

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, kontroly, revize a opravy hasících přístrojů a prostředků požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. David Navrátil

Služby - bezpečnost práce - požární ochrana - koordinátor BOZP - komplet.

Ing. Dušan Fiedler

revize a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů) a požárních klapek; školení PO a BOZP; vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, technických zpráv požární ochrany k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů; PRODEJ: kompletní vybavení pro HZS a SDH včetně vybavení pro požární sport, hasicí přístroje přenosné i pojízdné, požární a průmyslové hadice, savice, proudnice, ventily, redukce, armatury, spojky, hydrantové skříně a boxy - prázné i kompletně vybavené, čerpadla, agregáty, hasiva, sorbenty, odborná literatura a výstražné tabulky PO a BOZP

Ing. František Kučera

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů

Ing. Jan Janíček

služby v oblasti BOZP a požární ochrany, servis a opravy plynových zařízení, revize a školení v oblasti zdvihacích zařízení

Ing. Jan Valenta

Prodej, revize a servis hasicích přístrojů, požárních vodovodů, komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce.

Ing. Jiří Hackenwald

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Ing. Pavel Suchoň

Poskytování revizí, oprav, prodej hasicích přístrojů, hydrantů a uzávěrů. Nabídka komplexních služeb v PO a BOZP.

Ing. Petr Szczypka

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů. Provádění školení, seminářů a kurzů.

Ing. Vít Hofman

Nabídka služeb bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO). Nabízíme OUTSOURCING BOZP, PO, poradenství, identifikaci nebezpečí, analýzu rizik, hodnocení a řízení rizik, kategorizaci prací, školení, zpracování dokumentace BOZP, PO, poskytování OOPP, provádění kontrolní a auditní činnosti či řešení pracovních úrazů.

Ing. Vlastimil Trnečka

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci. Dodávky hasicích přístrojů.

Ing. Zdeněk Semerád - Požární ochrana a BOZP

Provádíme revize, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Požární služby a bezpečnost práce. Požární a bezpečnostní dokumentace. Školení požární ochrany a BOZP. Audity požární ochrany a BOZP.

Ivana Palová

Nabídka komplexních služeb v oblasti požární ochrany. Prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Projektování staveb a zajištění odborného dozoru staveb.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 další Strana 6 z 11
Celkem 329 záznamů