Revizní činnost

Filtrovat podle   
Strana 8 z 13
Celkem 329 záznamů
Jiří Tlustoš - PYROSTOP

Prodej přenosných hasicích přístrojů. Servis a revize protipožárních systémů.

Jiří Válek

Nabízím revize hasicích přístrojů, hydrantů a ostatní techniky. Prodávám hasicí přístroje i požární vodovody.

Jiří Zámečník - Hymax

prodej, servis, revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - hydrantů, plnění CO2, zpracování požární dokumentace, prodej bezpečnostních tabulek, školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

JMK s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Poskytujeme technické služby.

Josef Hoferica

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Josef Martinek

Nabídka školení a kurzů požární ochrany. Revize hasicích přístrojů, hydrantů i požárních dveří. Prodej zboží požární ochrany.

Josef Steinmetz

Služby v oblasti PO a BOZP - kompletní dokumentace a školení - kontroly hasicích přístrojů a hydrantových systémů, prodej nových hasicích přístrojů, bezpečnostní tabulky a značky. Prodej a opravy lodí a lodního příslušenství.

JOŽÁK s.r.o.

velkoobchodní a maloobchodní prodej hadic o průměru 19 až 152 mm a délce 1 až 40 m, savic, spojek, hasících přístrojů, hydrantů, hasičské výzbroje a výstroje, kompletní servis a poradenství v oblasti požární ochrany a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

JP gas, s.r.o.

Činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti PO a v prevenci rizik BOZP, opravy,montáže a revize plynových, tlakových zařízení na PB a ZP, revize a montáže uzemnění objektů třídy A a B, obchodní činnost.

Karel Bidlo

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany a BP, revize a servis hydrantů a HP

Karel Geiger

Prodáváme hydranty, protipožární dveře, plynové, vodní a práškové hasící přístroje. Nabízíme školení, revize, opravy a prodej hasicí techniky.

Karel Hrbek

služby v oblasti požární ochrany - zpracování dokumentace, školení, prodej hasicích přístrojů, bezpečnostního značení, revize hasicích přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení, montáž a revize požárních klapek, požárních dveří, požárních ucpávek

Kateřina Jiřičková - Neraservis

Požární ochrana, BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, revize a prodej hasicích přístrojů a hydrantů, další služby v oblasti PO a BOZP - outsourcing.

KESO Praha spol. s r.o.

správa nemovitostí, revize technických zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) - revize hasících přístrojů, hydrantů, požárních dveří a ucpávek, revize regálů a ostatního technického zařízení - školení BOZP a PO - zpracování dokumentace BOZP a PO

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o. | člen pkpo

Projekty, dodávky, montáže, revize a servisy vodních a plynových stabilních hasících zařízení (SHZ) a detekce EPS. Požární ochrana dat, technologií, strojů, místností, kuchyní a dalších. Provádění požárních ucpávek a door fan testů (DFT), neboli zkoušek těsností místností. Komplexní služby v oblasti objektové EPS, EZS, EVAC a CCTV.

KLIKA - BP, a.s. | člen pkpo

Naše řešení zahrnují veškeré produkty a služby, které zajistí požární ochranu maximálního rozsahu: řešení požární bezpečnosti staveb – audit, projekce, montáž, servis a revize; výroba, projekce a instalace plynového stabilního hasicího zařízení – FK-KOMPLET®; projekce a instalace stabilního hasicího zařízení vysokotlakého vodního mlhového – HI-FOG®; ochrana rackových skříní – FK-RACK; požární ochrana ocelových a betonových konstrukcí omítkovinou PERLIFOC®; elektrická požární signalizace; přenosné hasicí přístroje a hydranty; komplexní služby v oblasti BOZP a PO

KMJ,spol.s r.o.

Poskytování služeb v oblasti požární ochrany. Provádění revizí a servisu hasicích přístrojů, kontroly požárních vodovodů a požárních klapek.

KOJA, spol. s r.o. | člen pkpo

hasící přístroje (prodej, opravy, servis, revize, plnění), hydranty, požární ochrana, materiály, dispečerská zařízení - projekty, výroba, dodávky, montáž, školení obsluh

Kominictví Milan Kuric

Revize a kontroly komínů a spalinových cest dle nařízení vlády 91/2010 Sb. Nabídka chemických čištění a měření účinnosti spalování. Stavba komínů.

Kompresservis s.r.o.

Autorizované zastoupení Bauer Kompresseren pro ČR a SR, nabídka prodeje, servisu a instalací tlakových rozvodů plynů, kompresorů a systémů Bauer Kompressoren

předchozí 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 další Strana 8 z 13
Celkem 329 záznamů