Revizní činnost

Filtrovat podle   
Strana 9 z 14
Celkem 329 záznamů
KRYL spol. s r.o.

prodej, servis, kontroly, údržba, plnění a opravy hasicích přístrojů, prodej plnicích zařízení práškových HP fy VULKAN, prodej servis, údržba a opravy hydrantových systémů, prodej bezpečnostních tabulek, poradenská činnost v oblasti požární ochrany, školení PO a BOZP

Kvapilík

prodej, revize a servis hasicích přístrojů a hydrantů,revize a opravy požárních klapek, bezpečnostní tabulky, bezpečnostní a fotoluminiscenční značení, školení a dokumentace v PO,protiskluzné pásky, protipožární ucpávky,sorbenty a havarijní soupravy, ochranné pomůcky a oděvy, technické služby k ochraně osob a majetku - servis, montáže EPS

Ladislav Petrunčík

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti PO a BOZP včetně nabídky školení v oboru. Provádíme revize, opravy, prodej a montáž hasicích přístrojů.

LA - PO fire, s.r.o.

Nabízíme komplexní zajištění oblasti BOZP a PO, audity PO a BOZP (zpracování dokumentace, školení, vedení lhůt kontrol, revizí) včetně kontrol, revizí, oprav hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostního zařízení (např. dveře, nouzové osvětlení atd.). Prodej PHP, bezpečnostního značení, hlásičů. Plnění lahví CO2. Revize elektro, plynu, tlak. nádob. Kontroly objektů, zpracování požárně bezpečnostního řešení. Služby pro SVJ, bytová družstva, správy majetku. Zastoupení u HZS, OIBP, KHS.

Lenka Průžková

Kontroly a prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů. Provádění preventivních prohlídek objektů. Nabídka služeb v oblasti BOZP.

LEŇO stabil Czech s.r.o.

Dodávky, montáž a servis hasicích zařízení a elektrických požárních signalizací. Dodáváme čerpací stanice požární vody.

LEX consulting, s.r.o.

Komplexní celorepublikové služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ekologie (EKO), nebezpečných chemických látek a přípravků (NCHL), energetiky (ENERG) - revize vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Libor Erber

prodej, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů

Libor Fontán

kompletní správa nemovitostí v soukromém i firemním sektoru, požární bezpečnost, školení, revize plynových a tlakových zařízení

Libor Košek

Nabízíme služby v oboru požární ocharny. Poskytujeme servis, opravy a prodej hasících zařízení. Provádíme tlakové zkoušky a plnění lahví CO2.

L+M Conzulting, s.r.o.

Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO. Revize a prodej hasících přístrojů a hydrantových systémů. Tvorba dokumentací a evakuačních plánů.

Luboš Čuka

Provádíme školení PO a BOZP. Nabízíme požárně bezpečnostní řešení staveb a prodej, montáž a revize hasicích přístrojů, hydrantů a požárních ucpávek.

Luboš Pultar

Provádíme kontrolu, servis a prodej hasicích přístrojů, požárních vodovodů, hydrantů i protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace.

Luděk Zeman

Nabízíme poradenství, školení zaměstnanců, zpracování dokumentace v oblasti BOZP a PO. Provádím kontroly pracovišť a montáž hasicích přístrojů.

Lukáš Kříž

Prodej, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů.

Lukáš Podhora - LUCKY

revize hasících přístrojů a protipožárních vodovodů – opravy a plnění hasících přístrojů - dodávky hasících přístrojů a hydrantů - poradenství o rozmístění, počtu a typech hasících přístrojů - plnění tlakových lahví oxidem uhličitým - prodej a montáž protipožárních dveří - vypracování požárně technických zpráv - školení bezpečnosti práce, zavedení dokumentace

Ľudovít Müller - MOVOZ

Prodej a revize hasicích přístrojů, bezpečnostních tabulek a požárních vodovodů. Poskytování služeb v požární ochraně a bezpečnosti práce.

MARAKOU, s.r.o.

Prodej hasicích přístrojů.

Marek Janda

Prodej, servis, opravy a revize hasicích přístrojů a hydrantů. Plnění tlakových láhví CO2.

Marek KREJCAR - M.R.K.

činnost odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení - zpracování a vedení dokumentace, kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob, parních kotlů a plynových zařízení, provádění periodických školení

předchozí 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 další Strana 9 z 14
Celkem 329 záznamů