Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti

 
Filtrovat podle   
Strana 3 z 8
Celkem 145 záznamů
GRENA a.s. | člen pkpo

Protipožární desky Grenamat - výroba, prodej, povrchové úpravy, formátování, montáž. Protipožární materiály.

HAPPY END CZ, a.s.

Havarijní prostředky pro úniky nebezpečných látek Sypké a textilní sorbenty, norné stěny, těsnící a havarijní tmely, kanalizační ucpávky, havarijní soupravy, průmyslové odmašťovače, pryžové těsnící a zvedací vaky, vybavení skladů PHM a chemikálií -sudy, vany, nálevky, kontejnery, atd. Prostředky pro hasiče - hasiva, proudnice, přiměšovače, chladící gel, chemická světla, ruční dýmovnice, sorbenty, vybavení hasičů, Bezpečnost a ochrana osob - havarijní soupravy do provozů i aut, únikové systémy - fotoluminiscenční značení budov, garáží, tunelů podle Nařízení vlády č. 11/2002 s návrhy i montáží, chemická světla pro řidiče, policii, potápěče, civilní obranu, armádu, i širokou veřejnost

HASIČ - servis PBZ s.r.o

Prodej, revize, opravy, plnění hasicích přístrojů a požárních hydrantů, kouřové hlásiče, sorbenty a sorpční havarijní soupravy, tabulky PO a BOZP. Zpracování a vedení dokumentace PO, školení a kontroly. Plnění CO2 pro potravinářské i technické účely. Montáž a kontroly požárních ucpávek, nátěru, obkladů a skel. Revize požárních klapek. Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Zpracování a vedení dokumentace PO, školení. Kontroly dodržování předpisů PO.

HASÍ TO spol.s r.o. | člen pkpo

požární ochrana, bezpečnost práce, školení, kontroly, dokumentace, kontroly a servis PBZ a VPPO- požární hydranty, hasicí přístroje, požární nátěry, konstrukce, klapky, ucpávky apod.

HASMAT, s.r.o. | člen pkpo

Požární bezpečnost staveb - zpracování znaleckých posudků a expertiz v oblasti PO - optimalizace špatně stanovených nákladů na zajitění PO - preventivní kontroly PO - posouzení požárního nebezpečí - provádění výchozích, periodických revizí zařízení PO - provádění protipožárního zabezpečení staveb - nátěry, nástřiky a obklady (ocel, dřevo, textillie) - utěsnění prostupů rozvodů (elektro, voda, plyn, topení, VZT) - dodávka a montáž požárních zařízení (hasicí přístroje, hydrantové systémy, požární uzávěry, armatury, požární hadice, požární značení

HASPO, spol. s r.o.

prodej, revize a opravy přenosných a pojízdných hasících přístrojů, kontroly a opravy požárních vodovodů, prodej, pronájem, plnění lahví na CO2 pro potravinářské a technické účely, základní dokumentace a školení v PO a BOZP, provádění protipožárních nátěrů, prodej hydrantových skříní a jejich vybavení, požárních hadic, proudnic, těsnění a součástek čerpadel, ochranných pracovních pomůcek a bezpečnostních tabulek

Hastech Servis, s.r.o.

Servis, prodej a montáž prostředků požární ochrany, ucpávek, PO, BOZP

HASVEL s.r.o.

Nabízíme hasicí přístroje, revize a požární techniku.

HILTI ČR spol. s r.o. | člen pkpo

systémy požární bezpečnosti staveb, řešení prostupů a spar v požárně dělících konstrukcích

H - Komplet, s.r.o. | člen pkpo

Prodej, dodávky, montáž, údržba, opravy , revize -hasicí prístroje (vodní, práškové, sněhové(CO2),pěnové, s tzv. čistým hasivem) -hydranty - požárně bezpečnostní zařízení pro zásobování požární vodou -vyhrazená elektrická zařízení s napětím do i nad 1000V -elektrická požární signalizace (EPS), -elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) Revize, kontroly provozuschopnosti -požární klapky (vzduchotechnika) -tlakové nádoby -stabilní hasicí zařízení (SHZ) Montáž protipožárních příček, zabezpečení pož. prostupů Dodávky a montáž protipožárních dveří, uzávěrů Protipožární nátěry a nástřiky, ošetření -ocelových konstrukcí -vzduchotechnického zařízení -dřevených krovu -kabelů Projektování elektrických zařízení Zpracování a vedení dokumentace PO a BOZP Školení PO a BOZP, preventivní činnosti PO a BOZP Zpracování požárně - technické zprávy k projektu Požární a bezpečnostní tabulky Plnění lahví CO2

Ing. Jiří Havránek, CSc.

Výroba a prodej ohebných protipožárních zpěňovatelných těsnicích pásek Flexpandit

Ing. Josef Hruban - IZOSTAV

Prodej a aplikace protipožárních izolací: - protipožární intumescentní nátěr na ocel PLAMOSTOP P9 - protipožární transparentní nátěr na dřevo PLAMOSTOP D - protipožární omítkovina PYROTHERM Realizace požární ochrany stavebních konstrukcí - ocelových, betonových, dřevěných, kabelových rozvodů a vzduchotechniky Poradenství v oblasti protipožární ochrany staveb

Ing. Milán Šteinbach

protipožární přípravky pro snižování zápalnosti a hořlavosti textilií a dřevěných povrchů – STOPFIRE SPECIÁL, APYRO, APYRO-DEKOR

Intuczech s.r.o.

protipožární zabezpečení staveb, prodej protipožárních materiálů Intumex, Promat, Knauf aj.

Intumex s.r.o. | člen pkpo

protipožární produkty a systémy pasivní požární bezpečnosti staveb

IPM Group, a.s.

návrh, prodej a proškolení aplikací protipožárních nátěrů na kovové, dřevěné a betonové konstrukce včetně měření a vystavení závěrečného protokolu

Ivan Matějček s.r.o. | člen pkpo

* realizace prací pro zvýšení požární ochrany stavebních konstrukcí * komplexní služby v oblasti PO vč. revizí požárních konstrukcí a PBŘ * technického poradenství v oblasti PO * suchá výstavba * záměčnícké konstrukce * elektromontážní práce

Ivo Mentlík

Protipožární ucpávky Intumex, Promat, Hilti. Navýšení požárních odolností ocelových, betonových a dřevěných stavebních konstrukcí. Kontrola a montáž PBZ (požárně bezpečnostních zařízenách) Dodávka a montáž požárních uzávěrů.

Izolace TZB s.r.o.

Nabídka izolačních prací technického zařízení budov a pasivní požární ochrany objektů.

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další Strana 3 z 8
Celkem 145 záznamů