Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy

Adresa:
Sokolská 62
121 24 Praha 2
Česká republika
IČ:    70886288 (rejstřík ARES)
DIČ:  -
  www.hzspraha.cz
  -
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky. Je organizační složkou státu. Jeho základním posláním je chránit život a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytnout účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Profesionální zásahové jednotky
Státní orgány