REALISTICKÁ ENERGETIKA A EKOLOGIE z. s.

Přihláška do spolku

REALISTICKÁ ENERGETIKA A EKOLOGIE z. s.
se sídlem Plovdivská 3264/6, Modřany, 143 00 Praha 4
reg. u Městského soudu v Praze dne 15. října 2020 pod č. j. L 73786
IČ 09433490

required:*
:
Trvalé bydliště
(ulice, číslo, PSČ, město)
:
:
:
Korespondenční adresa
(je-li odlišná od trv.bydliště)
:
:
:
required:
required:
required:*
(max. 300 znaků, tzn. 5 řádků,
nevkládajte URL adresy)
Fotorequired:

 - povinné položky
 *  - Takto označené položky budou spolu s dodanou fotografií zveřejněny v seznamu členů na webu www.realisticka.cz

Potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami
Potvrzuji, že jsem se seznámil s memorandem "Více čísel, méně ideologie" a souhlasím, aby mé jméno bylo uvedeno mezi signatáři

Beru na vědomí, že odesláním přihlášky zaroveń vydávám souhlas se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku dále pak po dobu 2 let po zániku mého členství. Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním mých osobních údajů nad rámec požadovaný platnými právními předpisy uděluji dobrovolně a že jej mohu kdykoli odvolat.