Revize (plyn)

Filtrovat podle   
Strana 3 z 3
Celkem 50 záznamů
PRO Consulting s.r.o.

revize elektro, plyn, komíny, hasící přístroje, tlakové nádoby

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

komplexní činnosti v oblasti energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR, a v železniční dopravě RID, požární ochran

ROK servis - Ing. Jiří Jochovič

bezpečnost práce, požární ochrana, revize, elektro, plyn, školení obsluh motor. vozíků, chemické látky, ochranné pomůcky, bezpečnostní tabulky, software pro zvýšení efektivity práce s bezpečnostními listy a revizními kartami

S.E.Q. spol. s r.o.

poradenství v oblasti systémů řízení, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany

SEVA Controls, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Soptík - 1 spol. s r.o.

Naší hlavní činností je požární ochrana, bezpečnost práce a koordinace bezpečnosti práce při stavbách, dále revize přenosných hasicích přístrojů, požárních klapek, požárních ucpávek, uzemnění, plynových zařízení, elektrospotřebičů, elektroinstalací a požárních vodovodů. Prodáváme veškerou požární techniku, zařízení a hasicí přístroje. Projektování v oblasti požární bezpečnosti staveb. Dále provádíme revize a kontroly plynových zařízení a odborné prohlídky kotelen.

Taurus-Proxima, s.r.o.

Kontroly vyhrazených technických zařízení, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

UNISSA plus, SE

Zabýváme se BOZP a PO, ekologií, nakládáním s chemickými látkami a odpadovým hospodářstvím, školení 1.pomoci, profesní školení, revize vyhrazených technických zařízení.

VEVA Plus spol. s r.o.

Komplexní činnosti v PO a BOZP, kontroly a revize VPPO, PBZ a vyhrazených technických zařízení.

ZEKA plus,s.r.o.

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany, zdraví při práci a požární ochrany, prodej a servis požární techniky a věcných prostředků

předchozí 1 2 3 Strana 3 z 3
Celkem 50 záznamů