Typ přístupu

zavřít help

Help - Typ registrace (služby)

Přístup ke službám spojeným s placenou formou registrace Vám bude umožněn následující den po tom, co provozovatel obdrží Vámi podepsanou smlouvu. V období mezi provedením registrace a podpisem smlouvy Vám bude umožněno využívání služeb spojených s bezplatnou registrací „Free.“

Bezplatná registrace „Free“ Vám umožňuje – služby můžete jej začít využívat okamžitě v následujícím rozsahu
 • základní zápis fy do katalogu
 • vstup do diskuse
 • vkládání dotazů do poradny
 • hromadné rozesílání poptávek
Placená registrace „Standard“ (300,- Kć/čtvrtletí)
Vám umožní navíc
 • přístup k zadávání akcí do kalendáře (školení, kurzy, odborné akce – výstavy, veletrhy, konference)
 • import Vámi vložených informací z kalendáře na Vaše stránky pomocí „Export XML“
Placená registrace „Plus“ (900,- Kć/čtvrtletí, v 1. roce pod názvem „Plus Start“ - 1.200,- Kč/rok – tj, za cenu „Standard“),
Vám umožní k tomu navíc
 • zveřejňování článků
 • rozšířený zápis do katalogu (firemní logo, detailní popis – adresa, kontakty, provozovny, působnost v regionech, zobrazení na mapě, náhled webové stránky, vkládání fotografií a videa)
 • zasílání dotazů vložených do poradny
 • příjem poptávek zájemců
Upozornění:
 • Volba placené registrace nezavdává poskytovateli žádné právo na vyúčtování jakýchkoliv poplatků, ale je pouze žádostí o zaslaní smlouvy o poskytování služeb.
 • Pokud v průběhu zkušební doby požádáte o změnu typu na bezplatnou registraci „Free,“ pak ani podpis smlouvy Vás nezavazuje k žádnému plnění. Rozhodnete-li se kdykoliv v budoucnosti k využívání některé z placených služeb, můžete tak učinit na základě této smlouvy.
Zkušební doba:

U služeb „Standard“ a „Plus“ můžete využít zkušební dobu, která nepodléhá zpoplatnění. Tato doba počíná běžet dnem, kdy Vám byl umožněn přístup ke zvolené službě a končí po uplynutí 1 měsíce od data registrace.