zavřít help

Help - Typ registrace (služby)

Přístup ke službám spojeným s placenou formou registrace Vám bude umožněn následující den po tom, co provozovatel obdrží Vámi podepsanou smlouvu. V období mezi provedením registrace a podpisem smlouvy Vám bude umožněno využívání služeb spojených s bezplatnou registrací „Free.“

Bezplatná registrace „Free“ Vám umožňuje – služby můžete jej začít využívat okamžitě v následujícím rozsahu Placená registrace „Standard“ (300,- Kć/čtvrtletí)
Vám umožní navíc Placená registrace „Plus“ (900,- Kć/čtvrtletí, v 1. roce pod názvem „Plus Start“ - 1.200,- Kč/rok – tj, za cenu „Standard“),
Vám umožní k tomu navíc Upozornění: Zkušební doba:

U služeb „Standard“ a „Plus“ můžete využít zkušební dobu, která nepodléhá zpoplatnění. Tato doba počíná běžet dnem, kdy Vám byl umožněn přístup ke zvolené službě a končí po uplynutí 1 měsíce od data registrace.