Užitečné odkazy

Autorizovaní odborníci, soudní znalci, ...

Autorizovaní inženýři a technici z oboru PBS 
Seznam autorizovaných inženýrů a techniků z oboru požární bezpečnost staveb - databáze ČKAIT
Soudní znalci 
Vyhledávání soudních znalců na portálu justice.cz

Normalizace, certifikace, zkušebnictví

Normy.Cz 
e-shop s tištěnými technickýcmi normami
Certifikace systémů řízení 
informace z oblasti certifikace systémů řízení podle norem ISO 9000:2000, ISO 14001, ISO 17799, QS 9000, VDA 6, ISO/TS 16949, ČSN 732601 - přehled certifikovaných a konzultačních společností, neplatných certifikátů, otázky a odpovědi
Asociace Akreditovaných a Autorizovaných Organizací 
informace z oblasti posuzování shody, seznam členů s kontaktními údaji

Státní správa

Na úřad přes internet 
vše, co potřebujete vědět z oblasti veřejné správy - adresář úřadů, zákony, řešení životních situací, elektronická podatelna

Informace o obchodních patrnerech

Obchodní rejstřík - ČR 
možnost vyhledávání podle IČ, názvu nebo zúčastněných osob
Obchodný register - SR 
možnost vyhledávání podle IČ, názvu nebo zúčastněných osob
ARES 
Administrativní Registr Ekonomických Subjektů - vyhledávání ekonomicýkch subjektů (právnických i fyzických osob) registrovanch v ČR
CERD 
největší národní i nadnárodní bankovní a nebankovní informační systém umožňující vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů - zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů atd.
Insolvenční rejstřík 
údaje o probíhajících řízeních, seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků
Firmy - osoby a vztahy 
Přehled o angažovanosti (provázanosti) osob ve firmách
CRIBIS 
Business Information Services - podrobné identifikační údaje hledaných firem, informace o jejich finančním stavu, přehled jejich vlastnické struktury nebo analytický pohled na odvětví a region, v němž působí, diagramy vztahových vazeb mezi společnostmi a jejich zástupci, marketingové seznamy nebo monitorovací a výstražné služby
VIES 
registr daňových identifikačních čísel přidělených subjektům v jednotlivých členských státech EU
Zahraniční OR 
informace o přístupu do zahraničních obchodních rejstříků

Právo

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 
stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv od roku 1945, vše ve formátu PDF
EUR-Lex - Právo Evropské unie 
EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie, umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů, nabízí řadu možností vyhledávání
Business Center 
Aktuální (úplná) znění nejpotřebnějších zákonů a vyhlášek, vzory formulářů (šablony), slovník pojmů a mnoho dalších potřebných informací - zdarma !!!
Sagit 
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, Finanční zpravodaj, Anotace (přístup zdarma), úplná znění předpisů (placený přístup)
ePrávo 
odborný server s právní informatikou a povahou právního informační deníku - články o aktuální právní problematice, interpretaci a aplikaci právních norem v praxi, informace týkající se legislativních změn

Počasí

Český hydrometeorologický ústav 
předpověď počasí, varování před silným větrem, povodněmi (vyhlašování stupňů povodňové aktivity), informace o čistotě ovzduší
ALADIN 
numerický předpovědní model počasí pro ČR, určený pro krátkodobou předpověď (dva dny) atmosférických procesů - teplota, stážky, vítr, oblačnost
MEDARD 
numerický předpovědní model počasí konfigurovaný pro Českou republiku - projekt Ústavu informatiky AV ČR - srážky, vítr, tlak, oblačnost
Meteopress 
přehled počasí - předpověď (ČR, regiony a vybraná světová města), rekreační oblasti, horská střediska, počasí v minulých dnech (letech)
ePočasí 
informace o počasí - předpověď, metreorologické mapy, satelitní snímky, webkamery
Weather Underground 
aktuální počasí a předpověď pro jakékoli místo na Zemi - česká základní navigace

Cestování a doprava

Dopravní situace 
uzavírky, opravy, nehody, stupně dopravy v ČR a Praze
REPSOL 
vyhledání trasy v Evropě
NAVTEQ 
vyhledání trasy v Evropě i momo ní
ViaMichelin 
vyhledání trasy v Evropě i mimo ní
Jízdní řády 
celostátní informační systém o jízdních řádech - obsahuje informace o přepravním spojení autobusové, železniční, letecké, lodní a městské hromadné dopravy.