Kvapilík

Adresa:
Vyšehoří 69
789 01 Zábřeh
Česká republika
IČ:    73164925 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ505406073
  www.kvapilik.net
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

prodej, revize a servis hasicích přístrojů a hydrantů,revize a opravy požárních klapek, bezpečnostní tabulky, bezpečnostní a fotoluminiscenční značení, školení a dokumentace v PO,protiskluzné pásky, protipožární ucpávky,sorbenty a havarijní soupravy, ochranné pomůcky a oděvy, technické služby k ochraně osob a majetku - servis, montáže EPS

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Osvětlovací technika
Likvidace ekologických havárií
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Elektrická požární signalizace
Autonomní hlásiče
Požární uzávěry otvorů
Požárně bezpečnostní zařízení pracoviště
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární tmely a ucpávky
Informativní a výstražné značení
Technicko-organizační činnost
Poradenství
Revizní činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Vybavení pro požární sport

bezpečnost práce

Ochrana těla
Ochrana rukou
Ochrana nohou
Prostředky první pomoci
Technicko-organizační činnost
Poradenství
Ostatní odborné služby
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik

záchrana osob

První pomoc

ochrana majetku

Elektrické zabezpečovací systémy
Montáž, servis, údržba, opravy