Technický ústav požární ochrany

Adresa:
Písková 42
143 01 Praha 4 - Modřany
Česká republika
IČ:    00007064 (rejstřík ARES)
DIČ:  -
  www.tupo.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Technický ústav PO (TÚPO) je technickým zařízením MV-GŘ HZS ČR. Hlavní aktivity: - výzkum a vývoj v oblasti PO, - zjišťování příčin vzniku požárů a požárně technické expertízy závažných požárů v ČR, - posuzování shody, certifikace a akreditované zkušebnictví: požární techniky, technických prostředků PO a OOPP pro hasiče a záchrannou službu, - normalizační činnost v oblasti PO, viz www.mvcr.cz

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Poradenství
Projektování a ostatní odborné služby
Certifikace, zkušebnictví a výzkum
Státní orgány

záchrana osob

Poradenství
Certifikace, zkušebnictví a výzkum
Státní orgány
Zásahové jednotky