ProIZS CZ s.r.o.

Adresa:
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
Česká republika
IČ:    06150420 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ06150420
  www.proizs.cz
  www.proizs.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

profesionální vybavení pro složky IZS - výstroj, výzbroj, vybavení pro požární sport

Certifikace

Nomenklatura

požární ochrana

Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Osvětlovací technika
Likvidace ekologických havárií
Práce ve výškách a nad hloubkami
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Zařízení a prostředky pro evakuaci
Zvuková a světelná výstražná zařízení
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Vybavení pro požární sport
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení

bezpečnost práce

Prostředky první pomoci

záchrana osob

Červený kříž
Zdravotnická záchranná služba
Letecká záchranná služba
Horská služba
Báňská záchranná služba
Vodní záchranná služba
Medicína katastrof
Krizové řízení
První pomoc
Evakuace osob, zvířat a materiálu
Transportní prostředky
Zdravotnické vybavení a pomůcky
Ostatní vybavení a pomůcky
Práce ve výškách a nad hloubkami
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Osvětlovací technika a pomůcky
Státní orgány
Spolky, nadace a profesní sdružení