FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Adresa:
Krameriova 127
33901 Klatovy
Česká republika
IČ:    26384779 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ26384779
  www.iveco-magirus.cz
  www.iveco-magirus.cz
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Certifikace

Popis e-shopu

Vybavení pro hasiče, záchranáře, jednotky technické pomoci, policii a další záchrannářské organizace

Nomenklatura

požární ochrana

Zásahové automobily
Automobilové žebříky, plošiny a jiné nástavby
Přívěsy s příslušenstvím, kontejnery
Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Odsavače kouře a přetlakové ventilátory
Osvětlovací technika
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Dýchací technika
Komunikační technika
Likvidace ekologických havárií
Práce ve výškách a nad hloubkami
Prostředky pro práci na vodě
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Speciální ochranné obleky
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Zařízení a prostředky pro evakuaci
Detektory, analyzátory a měřící přístroje
Zvuková a světelná výstražná zařízení
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasiva
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Požární uzávěry otvorů
Požárně bezpečnostní zařízení pracoviště
Zařízení pro odvod tepla a kouře
Autonomní větrací systémy
Zvyšování pož. odolnosti a snižování hořavosti
Požární tmely a ucpávky
Výrobky a materiály se sníženou hořlavostí
Profesionální zásahové jednotky
Montáž, servis, údržba, opravy
Revizní činnost
Vzdělávání, školení, kurzy, výcvik
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení

záchrana osob

Osvětlovací technika a pomůcky